ضرر های استفاده از ماکروویو

دراین مقاله من قصد دارم تا با ارائه اطلاعاتی در خصوص روشهای مختلف پخت غذا، شما را در انتخاب نوع روش، آزاد بگذارم بدون اینکه نیاز به ترساندن شما نسبت به روش خاصی مورد نظر باشد، مطالب ذیل جمع آوری شده از تحقیقات مختلف و مقالات معتبر علمی است و امید است که مفید فایده قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از کمپانی‌های تولیدی دنیا بیش از هر چیز به فکر فروش