صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'خراشیدگی‌های نسبتا عمیق'

تعمیر خراشیدگی ملمان

سس مایونز را فراموش نکنید اگر چوب شکاف برداشته و خراشیدگی خیلی عمیق است، می‌توانید از مقداری سس مایونز استفاده کنید. سس مایونز را به آرامی در شکاف بریزید تا آن را پر کند و سپس مقدار اضافی را به آرامی پاک کنید. حالا اجازه دهید یک تا سه روز به حال خود باقی بماند تا به خوبی در شکاف رخنه کند و بعد از آن میزان اضافی را از