دور ریختن وسایل، این ۹ سوال میگه بندازیش دور یانه!

۱٫ آیا از این وسیله در سال گذشته استفاده کرده ام؟ این یکی از آسان ترین روش ها برای این است که بدانید وسیله ای را در خانه نگه دارید یا نه! کافی است کمی فکر کنید و ببینید که به چه تعداد در سال گذشته از آن استفاده کرده اید. اگر می بینید در طول یک سال گذشته استفاده ای نداشته و یا تعداد دفعات آن خیلی کم بوده است