گاز رومیزی آشپزخانه و انواع آن

گازهای رومیزی آشپزخانه اساساً از چند لحاظ قابل تقسیم‌بندی و تفکیک است “ایمن سرویس” جهت اطلاع مصرف کننده محترم نکاتی را در ادامه مطرح می‌نماید امید که مفید واقع گردد. گاز رومیزی آشپزخانه را می‌توان از لحاظ کلی به دو نوع شکل ساختار ظاهری و نحوه عملکرد تقسیم‌بندی نمود که هر کدام نیز دارای زیر شاخه‌هایی است. گاز رو میزی از لحاظ جنس و شکل ساختاری و ظاهر آن به دو