صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'انواع برش ها در اشپزی'

شناخت انواع برش ها در آشپزی

شناخت انواع برش ها در آشپزی در برش زدن ها، همیشه به خاطر داشته باشید كه به طور یكنواخت و مساوی، مواد غذائی مورد نظر را برش بزنید. در برش زدن، ضخامت و اندازه‌ برش ها مهم می باشد. زیرا اگر تمامی قطعات به یك اندازه برش زده شوند، پخت مواد غذایی مورد نظر نیز به طور یكسان انجام می شود. انواع برش های هویج برش مکعبی یا چهارگوش [Paysanne]