نکات مهم و اصولی در تهیه آجیل خانگی

نکات مهم و اصولی در تهیه آجیل خانگی مغز‌ها و دانه ها را به صورت جداگانه بو دهید، زیرا بعضی از مغز‌ها برای بو داده شدن به حرارت کمتری نیاز دارند و بعضی حرارت بیشتری لازم دارند. درجه حرارت و زمان مورد نیاز برای خشک کردن و بو دادن آجیل بستگی به حجم و خشکی آن دارد. در حین بو دادن آجیل مرتب آن را به هم بزنید تا نسوزد.