صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'افزایش طول عمر هود'

نکاتی برای افزایش طول عمر هود آشپزخانه

هیچ گاه شعله گاز را بدون حضور وسیله ای روی آن روشن نگه ندارید . چون با اینکار صدمه زیادی به هود می زنید . فیلترهای به کار رفته در هود آشپزخانه را حتما در صورت توان ماهی یکبار تعویض کنید برای داشتن هود آشپزخانه ای کارا و زیبا حتما هر سه ماه یکبار هود را کاملا تمیز کنید حتما ظرفی که روی اجاق و شعله گاز قرار می دهید