صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'افزایش طول عمر اجاق گاز'

افزایش طول عمر اجاق گاز

نکات کلیدی در افزایش طول عمر اجاق گاز در صورت ترک خوردگی صفحات شیشه ای روی اجاق، تا زمان تعویض از آن استفاده نکنید. از قرار دادن مستقیم مواد غذایی و یا زغال بر روی شعله بپرهیزید. پس از شستن سر شعله ها، تا خشک شدن کامل آن ها صبر کرده، سپس در جای مناسب خود قرار دهید. از ریختن آب بر پشت اجاق گاز و یا قسمت های داخلی