آشنایی با خواص بی نظیر روغن زیتون

آشنایی با خواص بی نظیر روغن زیتون یکی از خواص روغن زیتون آنتی اکسیدان بودن آن است روغن زیتون از میوه ی درخت زیتون بدست می آید. با فشار دادن زیتون های کامل روغن زیتون درست می کنند. فرد می تواند هنگام پخت و پز از روغن زیتون استفاده کند. روغن زیتون از میوه ی درخت زیتون حاصل می شود. زیتون یک محصول سنتی منطقه مدیترانه است. مردم با فشار دادن زیتون های