استفاده از نمک در خانه داری

خیلی از مواد طبیعی خواص تمیز کننده دارند و استفاده از آن ها همیشه بهتر است چون مواد شیمیایی معمولا مضر هستند. برای استفاده از مواد طبیعی باید خواص آن ها را درست بدانید. مثلا نمک، بسیار ارزان بوده و بیشتر از آنچه فکر می کنید در نظافت مفید است. از نمک برای تمیز کردن این ها استفاده کنید: ▪ گل های مصنوعی: تمیز کردن گل های مصنوعی کار خیلی