صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'استاندارد تشويقی'

استاندارد و فواید استاندارد کردن

استاندارد چيست ؟ استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از اين قبيل است. اما معنی آن در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران كه مسئوليت قانونی تهيه و تدوين استانداردهای ملی را عهده دار می‌باشد عبارت است از : “تعيين و تدوين ويژگيهای لازم در توليد يک فرآورده و انجام يك خدمت” فوايد استاندارد كردن : استاندارد كردن دارای فوايد متعددی برای توليد كننده