از بین بردن جای چسب

چسب های تجاری یا مخصوص ساختمان سازی! این چسب های مخصوص که برای چسباندن متریال ساختمانی مصرف می شوند، در صورت ریخته شدن بر روی لباس و یا متریال باید توسط پاک کننده یا حلال از بین بروند. نوع لکه: لکه بر پایه شیمیایی مواد شوینده: حذف کننده لکه ها دمای آب: مطابق برچسب پارچه شستشو دهید. قبل از پاک کردن لکه به خاطر بسپارید: ۱۰ دقیقه کار، ۱ساعت و