صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'اردیبهشت 99 بر شما چه خواهد گذشت؟'

اردیبهشت 99 بر شما چه خواهد گذشت؟

اردیبهشت 99 بر شما چه خواهد گذشت؟ ● فروردین خبر یا رازی را درباره یکی از دوستانتان میشنوید . که دیدگاه شما را نسبت به او تغییر میدهد . یکه تازی در برخی امور ممکن است برای شما ، عواقب خوبی نداشته باشد . مسافر عزیزی را ملاقات خواهید کرد که لازم است استقبال گرمی را از او بعمل اورده . با این کار محیطی شاد و اوقات خوشی را