صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'اجاق های پیشرفته و مدل‌های فرانسوی'

راهنمای خرید اجاق گاز

راهنمای خرید اجاق گاز دیر زمانی نیست که از عصر مطبخ های پر دود و دم و اجاق‌های سنتی می گذرد و آن تنورها و اجاق های آجری جای خود را به اجاق های امروزی داده و هیزم و چوب به فراموشی سپرده شد و گاز جای آن را گرفت اما در زندگی مدرن امروز حتی تصور اینکه زمانی اجاق گاز وجود نداشته است، دشوار است. زمانی خانمها ناچار بودند