صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آینه‌ها و پنجره‌ها'

مواردی که نباید از مایع ظرفشویی استفاده کنید!

تمیز کردن اتومبیل اگر سطل آب را برای شستشوی اتومبیل خود آماده می‌کنید، به جای مایع ظرفشویی از شوینده مناسبتری استفاده کنید زیرا مایع ظرفشویی به رنگ اتومبیل آسیب می‌رساند. در ماشین ظرفشویی به هیچ وجه داخل مخزن شوینده ماشین ظرفشویی مایع ظرفشویی نریزید زیرا کف زیادی تولید می‌کند. شوینده‌های مخصوص ماشین ظرفشویی طوری ساخته شده‌اند که کمتر کف ایجاد کنند و بدین صورت کمتر به ماشین آسیب رسانده و