صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آیا داشتن گل بامبو خوش شانسی می‌آورد؟'

آیا داشتن گل بامبو خوش شانسی می‌آورد؟

آیا داشتن گل بامبو خوش شانسی می‌آورد؟ بامبو چیست ؟ بامبو گیاهی است از خانواده های علوفه ، گراس ، کرامینه یا گندمیان که گیاه شناسان آن را زیرمجموعه ی خانواده ی ( bambus-odiuc ) قرار داده وجزو علفه های غول پیکر به شمار آورده اند. بامبو در زبان فارسی به نی، خیزران شهرت دارد. گل بامبو و شانس  می‌گویند که بامبو شانس می‌آورد، اماباید تعداد آن فرد باشد! برای شانس آوردن باید