صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آموزش درست کردن آبگوشت گوجه'

آموزش درست کردن آبگوشت گوجه و غوره

درست کردن آبگوشت گوجه و غوره آبگوشت غوره با گوجه فرنگی از آبگوشت های بسیار خوش خوراک و محلی کرمانشاهی می باشد که به زبان محلی کرمانشاهی هم به آن غوره تماته می گویند. یکی دیگر از آبگوشت های بسیار بسیار خوش خوراک و محلی کرمانشاهی آبگوشت غوره با گوجه فرنگی می باشد که به زبان محلی کرمانشاهی هم به آن غوره تماته می گویند که بسیار مورد طبع و دلپذیر و مقوی می باشد