صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آلیاژ زاماک'

زاماک چیست؟

زاماک چیست؟ تعریف زاماک برای تهیه آلیاژ زاماک ابتدا آلومینیوم را ذوب کرده سپس تکه های مس خالص را داخل مذاب انداخته و درجه حرارت را بالا برده تا اینکه مس در داخل آلومینیوم حل شود. پس از اینکه آمیژان AL-cu آماده شد آنرا شمش ریزی می کنیم آمیژان AL-cu ترد شکننده است به خاطر ایجاد فاز، پس از اینکه شمش ها منجمد شدند در داخل بوته دیگر نیز روی