صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'آشنایی با خیار مصری'

آشنایی با خیار مصری

آشنایی با خیار مصری خیار مصری گیاهی میوه دهنده از خانواده کدوییان است گیاهی از خانواده کدوییان است، نام یک گونه از سرده لیف است. گیاه لوفا متعلق به مناطق گرم و مرطوب آمریکای جنوبی و دارای نوعی اسفنج طبیعی است. خصوصیات گیاهشناسی: “خیار مصری” گیاهی میوه دهنده از خانواده کدوییان است. این گیاه یکساله و بومی جنوب و جنوب شرق آسیا می باشد. نام یک گونه از سرده لیف