دستور پخت آبریز یا اوبریز غذایی بختیاری

طرز تهیه آبریز یا اوبریز غذایی بختیاری بریز به زبان بختیاری یعنی سرخ کردن، آب بریز یعنی گوشتی که با آب خودش بپزد و سرخ شود، که بصورت مخفف در آمده و شده آبریز.این غذای محلی بختیاری بیشتر با دل و جگر گوسفند درست می شود ولی با مخلوط جگر و گوشت گوسفند و یا مرغ هم تهیه می شود. طرز تهیه آبریز یا اوبریز : ابتدا پیاز را خوب